Moje poglądy


DEMOKRACJA
✓ Chcę mieć możliwość wpływu na to, co dzieje się w moim kraju.
✓ Chcę żeby politycy szanowali głos obywateli.
✓ Chcę żeby wyborcy mogli głosować za kimś a nie przeciw komuś.
✓ Chcę żeby politycy i urzędnicy byli indywidualnie odpowiedzialni za błędne decyzje.
✓ Chcę uproszczenia prawa, aby nie było tysiąca interpretacji, nowelizacji, i stosowania wg widzimisię i niechcemisię.


BOGACTWO

✓ Polsce należy się więcej. Polakom należy się więcej.
✓ Po co mamy wyjeżdżać do Anglii, wypracujmy sobie Anglię tutaj.
✓ Skończmy z marnotrawieniem publicznych pieniędzy.
✓ Wprowadźmy niższe i sprawiedliwe podatki, takie które będą płacić również zagraniczne korporacje.
✓ Zmniejszmy obciążenia kosztów pracy a zmniejszymy bezrobocie.
✓ Nie gaśmy ducha przedsiębiorczości złym prawem, niekompetencją urzędników i niesprawiedliwymi podatkami.


BEZPIECZEŃSTWO

✓ Bezpieczeństwo to nie tylko silna i dobrze zorganizowana armia.
✓ Bezpieczeństwo to także niezależność finansowa i energetyczna Państwa, niezależność w podejmowaniu najważniejszych decyzji w Kraju, bez ulegania presji jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.
✓ Bezpieczeństwo to również mądre angażowanie się Polski w problemy międzynarodowe.


 

#mamDOŚĆ

☞ marnotrawienia publicznych pieniędzy
☞ politycznych obietnic bez pokrycia
☞ urzędników działających na szkodę firm i obywateli

#chcęZMIAN

#mamDOŚĆ

☞ wiecznych kolejek do lekarza
☞ spotkań z rodziną na SKYPE
☞ niepewności emerytury i pałaców ZUS

#chcęZMIAN

#mamDOŚĆ

☞ niszczenia polskiej przedsiębiorczości
☞ wysokich i niesprawiedliwych podatków
☞ przywilejów fiskalnych dla zagranicznych korporacji

#chcęZMIAN